Wednesday, September 11, 2013

Го сакам ГТЦ


Го сакам ГТЦ! 
Терасите, рампите, ходниците, тремовите, деталите, целината, просторот кој е градски!

Септемвриска фото-сесија од Градскиот трговски со пораката од собирите за зачувување на неговата автентичност „Го сакам ГТЦ!“.

Активностите, помали и поголеми, 
помалку или повеќе видливи за јавноста, се во тек цело време, и продолжуваат. Повеќе информации наскоро.

No comments:

Post a Comment