Monday, July 1, 2013

ПЕТИЦИЈА за зачувување на автентичноста на ГТЦ

Почнувајќи од 14.06. па навака, граѓаните имаат можност да ја потпишат петицијата за зачувување на ГТЦ во најавените термини во кои има дежурни лица и за време на настаните.
Следува текстот на петицијата:


П Е Т И Ц И Ј А


Скопје, 14.06.2013

Ние, граѓаните на Скопје, со нашиот потпис даваме поддршка за зачувување на автентичноста на еден од симболите на Скопје, објектот Градски трговски центар од проф. Живко Поповски и група автори.

Бараме да се признае вредноста на овој објект како едно од најзначајните архитектонски дела од периодот на Модерната во Скопје и да се поведе постапка за негова заштита како културно наследство на Македонија.

Бараме да престанат сите активности околу намерата за менување на изгледот и карактерот на објектот. Да не дозволиме да се направи историска грешка.

Бараме да се преземат мерки за  подобрување на сегашната состојба на објектот и тоа само преку реставрација и програмско заживување на објектот.
Каква било интервенција врз него мора да биде во согласност и со почит кон оригиналната замисла на авторот.
Бараме за каква било интервенција да има јавна расправа со професионалци од струката и со граѓаните на град Скопје.

Архитектонското наследство на градот е извор на знаење, меморија и култура кој имаме обврска да го чуваме за наредните генерации.
Градски трговски центар е и живо наследство, клучна пешачка артерија во градот. 
Бараме Градскиот трговски центaр да остане градски!

Во продолжение е додатниот текст кон петицијата:

Да го сочуваме Градскиот трговски центар затоа што е наш и затоа што:
  • ГТЦ е нераскинлив дел од идентитетот на Скопје и на неговото градителско, историско и културно наследство;
  • ГТЦ е дел и од нашата колективна меморија и од многуте лични интимни приказни;
  • ГТЦ, изграден во 1973 година според проектот на еден од нашите најпознати архитекти и првите професори на Архитектонскиот факултет Живко Поповски и група архитекти, е антологиски пример на македонската модерна;
  • ГТЦ е прилагоден на нашите климатски услови и има природна аерација, па во него е пријатен престојот во сите годишни времиња;
  • ГТЦ е отворен, јавен простор во кој можеме да разгледуваме излози туркајќи точак, со ролерки, шетајќи куче или со сендвич во рака и таа слобода на движење не смееме да дозволиме да се уништи со затворање со врати, нови фасади...
  • ГТЦ овозможува остварување, споделување, размена на многу мали, а важни социјални моменти;
  • На ГТЦ  му треба само малку нега со реставрација преку отворен дијалог со оние кои ја обмислуваат неговата архитектура,  а и со оние кои ја живеат неговата архитектура;
  • ГТЦ мора да остане автентичен, отворен, проточен, функционален...
  • Градскиот трговски центар мора да остане градски!

No comments:

Post a Comment