Monday, July 1, 2013

Го сакам ГТЦ vol.3

Третиот настан организиран од иницијативата ``Го сакам ГТЦ`` се одржа во паркот Жена Борец. Настанот е наречен ГТЦ ФОРУМ и претставува отворена трибина за јавна дебата на стручната јавност од повеќе полиња : архитектура, уметност, новинарство и др. како и за секој граѓанин со била каква позадина.

http://www.telma.com.mk/index.php?task=content&cat=1&rub=6&item=28378

No comments:

Post a Comment