Monday, July 1, 2013

Го сакам ГТЦ vol.2

Вториот настан организиран од иницијативата ``Го сакам ГТЦ`` се одржа во паркот Жена Борец, од јужната страна на Градскиот Трговски Центар.
На овој настан беа поставени три кутии во кои секој граѓанин можеше да напише порака до Управата на Градскиот Трговски центар, до архитектите на новата псевдоисториска фасада како и да одговорат на прашањето  Зошто го сакам ГТЦ?
Истовремено на една од терасите на објектот се проектираа досегашни цитати, изјави во новини и на социјалните мрежи.
Го сакам #ГТЦ. Уште повеќе го сакам изразот на човечка креативност и виртуозност, како што е ова архитектонско дело.
Зашто мора на другите да им откриеме дека не живееме во 21 век? #ГТЦНе можете да го менувате #ГТЦ како сакате! Немате право!!! На нашите родители од плата им било одбивано за истиот да се изгради!


No comments:

Post a Comment