Wednesday, July 10, 2013

Го сакам ГТЦ vol.5: ФОРУМ ГТЦ + работилница за деца (повик)

Од минатонеделниот ГТЦ ФОРУМ
ГТЦ ФОРУМ продолжува и овој четврток. Овој настан е дел од серијата настани во склоп на иницијативата „Го сакам ГТЦ“ која е реакција на проектот за нова фасада и доградба на Градскиот трговски центар со кој целосно би се уништила архитектурата на објектот, како и неговата урбанистичка улога на „улица“ низ централното градско јадро, продолжува.

70% од објектот на ГТЦ е јавен простор. Тој, архитектонски, претставува „реплика“ на агора/форум, која ги канализира и физички ги опслужува општествените потреби на граѓаните на Скопје во последните четири децении. Во таа смисла, ГТЦ ФОРУМ претставува надоврзување на основната функција на овој објект како јавен простор.

Петтиот настан ќе се случи на 11.07.2013, четврток, во Паркот „Жена-борец“ со почеток од 20:00 часот и по трет пат ќе биде во обликот на јавна трибина-форум.
Потврдени говорници до сега:Сергеј Андреевски / сликар
Јасна Шоптрајанова Вртева / автор на првиот Интернет водич за кулурен туризам во Македонија
Лазо Плавевски / историчар на уметност
Елизабета Касапова / професор по историја на архитектура и уметност
Сузана Милевска / историчар на уметност
Сергеј Дамовски / скулптор

 Во дискусијата слободно ќе можат да се вклучат и сите граѓани кои сметаат дека за овој проблем треба да се разговара јавно.

Од 19:00 часот ќе биде организиран и настан „Нацртај го ГТЦ“ – ликовна работилница за деца. Ќе бидат обезбедени материјали како листови, хамери и боички, а сите цртежи ќе бидат изложени на изложбата посветена на ГТЦ која ќе се одржи во текот на јули.

Овој ГТЦ ФОРУМ ќе ни се приклучат и групата на студенти и професори (Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universitat Politècnica de València, Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen - Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Winterthur, Fachbereich Städtebau - Technische Universität Wien,Technische Universität Graz, School of Architecture and Design - UAC Skopje) од интернационалната летна школа Urban Urgency, која се одржува на Факултет за архитектура и дизајн на УАКС. 
http://www.urbanurgency.com/

На овој собир ќе продолжи и собирањето на потписи за петицијата за зачувување на ГТЦ во неговата автентична физичка состојба.

После говорите, од 21:00 часот ќе пушта музика Ивана Низамовска: Шизам со Низам.

Ве очекуваме.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GTC FORUM vazhdon edhe këtë të enjte. Kjo ngjarje është pjesë e një seri ngjarjesh brenda inicijativës “E dua GTC”, si reagim ndaj projektit për fasadë të re dhe rindërtim të Qendrës tregtare qytetare, I cili tërësisht do të shkatërroj arkitekturën e objektit dhe rolin e tij urbanistik si “rrugë” që kalon nëpër qendrën e qytetit.

70% nga objekti i GTC-së konsiderohet hapsirë publike. Në kuptim arkitektonik, ai paraqet “replikë” e agorës/forumit i cili i kanalizon dhe fizikisht u shërben qytetarëve të Shkupit të plotësojnë nevojat sociale gjatë katër dekadave të kaluara.

Ngjarja e pestë do të mbahet më 11.07.2013, të enjten, në parkun “Zhena-borec” duke filluar në ora 20:00, dhe sërish do të merr formën e tribinës publike- forumit. Diskutimi do të jetë i lirë për të përfshirë të gjithë qytetarët të cilët besojnë se kjo çështje duhet diskutuar publikisht.

Në ora 19:00 do të organizohet ngarja “Vizato GTC-në”- një punëtori vizatimore për fëmijë. Do të sigurohen materiale siç janë fletë, kartona dhe ngjyra, ndërsa të gjitha vizatimet do të marrin pjesë në ekspozitën dedikuar GTC-së e cila do të mbahet gjatë muajit korrik.

Në këtë GTC FORUM do të na bashkangjitet grupi i studentëve dhe profesorëve nga (Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universitat Politècnica de València, Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen - Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Winterthur, Fachbereich Städtebau - Technische Universität Wien, Technische Universität Graz, School of Architecture and Design - UAC Skopje), pjesëmarrës ne shkollën ndërkombëtare verore Urban Agency, e cila mbahet në Fakultetin për arkitekturë dhe dizajn në UACS,
http://www.urbanurgency.com/

Gjatë ngjarjes do të vazhdoj mbledhja e nënshkrimeve për peticionin për ruajtjen e gjendjes fizike autentike të qendrës tregtare GTC.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Известување за медиуми- прилог.

No comments:

Post a Comment